จานจับแผ่นขัดรอบสูง หน้าแป้น

ลักษณะจานพลาสติกจับแผ่นใยปัดเงาพื้น 
การใช้งาน

สำหรัยจับแผ่นขัดเครื่องรอบสูง เนื้อเหนียว ยืดหยุดสูง อายุการใช้งานยาวนาน

ขนาด

– 12 นิ้ว

– 14 นิ้ว

– 16 นิ้ว

– 18 นิ้ว

– 20 นิ้ว

error: Content is protected !!